Čo je to Freezteq systém?

Freezteq je jedinečný a vysoko účinný systém na odstránenie vlhkosti v existujúcich tehlových, kamenných i zmiešaných múroch, ktorý ponúka značné výhody oproti iným používaným metódam a technológiám.

Ako sa Freezteq aplikuje? 

Mrazené tyčinky Freezteq sa aplikujú do predvŕtaných otvorov v stene. Otvory sa vŕtajú iba z jednej strany múru a vŕtajú sa vodorovne. Vŕtanie je tak jednoduchšie a nezaťažuje prevádzku v priestore na druhej strane múru. Ak sa obvodové múry ošetrujú z vnútornej strany, nedochádza k poškodeniu fasády. K aplikácii je teda potrebné iba vŕtačka na vyvŕtanie otvorov s priemerom 24 mm a mraznička na zmrazenie  tyčiniek  Freezteq.

Akým spôsobom odstráni Freezteq vlhkosť zo steny?

Systém Freezteq používa mrazené valcové  tyčinky vodného roztoku silikonátu, ktoré sa zavádzajú do vyvŕtaných otvorov v stenách. Tieto tyčinky v murive difundujú a tvoria vlhkuvzdornú bariéru, ktorá zabráni ďalšiemu prieniku a vzlínaniu vlhkosti do muriva. Tým dôjde postupne k vysušeniu doposiaľ vlhkého muriva nad úrovňou vrtov.

Prečo používa Freezteq difúziu?

Difúzia je technicky najúčinnejšia metóda zavedenie chemických prostriedkov proti vlhnutiu. Zmrazené tyčinky môžu byť zasunuté priamo do maltových škár, ktoré sú hlavné cesty pre akúkoľvek vzlínajúcu vlhkosť. Kapilárny efekt zaisťuje, že uvoľnené silikonáty sledujú prirodzené cesty samotnej vzlínajúcej vlhkosti. Automatickým prínosom je to, že materiál proti vlhnutiu sa ukladá práve tam, kde môže byť najúčinnejší. Difúzia bráni hromadeniu roztoku vo veľkých nepredpokladaných dutinách.

Na aké druhy muriva je Freezteq vhodný?

Freezteq je vhodný na odvlhčovanie všetkých druhov muriva, vrátane zmiešaného, kamenného i múrov s drťovou výplňou. Freezteq možno použiť na stenách akýchkoľvek hrúbok. Freezteq nemožno použiť na stenách mladších ako 7 rokov.

Aká je história Freeztequ?

Freezteq pochádza z Veľkej Británie a je používaný už viac ako 55 rokov v mnohých krajinách sveta, vrátane napr. Austrália, Egypta, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska a ďalších.

Výhody systému
FREEZTEQ

 1. Technicky je difúzia najefektívnejším spôsobom zabezpečenia súvislej chemickej izolačnej vrstvy proti vlhkosti.
 2. Pre aplikáciu nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, stačí vŕtačka a mraznička.
 3. Otvory sa vŕtajú v stene vodorovne, najlepšie v škáre medzi tehlami. V porovnaní s klasickými injektážou alebo podrezaním je teda vŕtanie výrazne jednoduchšie a pre stenu staticky menej náročné.
 4. Otvory sa vŕtajú obvykle do škár, vŕtanie je tak jednoduchšie a rýchlejšie.
 5. Otvory sa vŕtajú spravidla iba z jednej strany, nedochádza tak k narušeniu prevádzky na druhej strane múru. Obvodové múry možno ošetriť buď zvnútra, aby nebola poškodená fasáda objektu, alebo zvonku, aby boli minimalizované zásahy vo vnútri objektu.
 6. Pohyb uvoľnených silikonátov prebieha kapilárnym systémom muriva a spojiva, teda rovnakými cestami, ktorými prechádza vlhkosť. Takto je automaticky dosiahnutá najvyššia účinnosti systému.
 7. So silikonátom sa v zmrazenej forme ľahko manipuluje a rýchlo sa aplikuje. Priame materiálne a pracovné náklady sú preto podstatne nižšie.
 8. Spôsob aplikácie zaručuje aj správne dávkovanie. Difúzia zabraňuje koncentrácií roztoku vo veľkých nečakaných dutinách.
 9. Nie sú potrebné žiadne nádoby na kvapaliny ani objemné zariadenia k tlakovej injektáži.
 10. Je minimalizované riziko úniku kvapalín.
 11. Freezteq je súčasťou systému, pomocou ktorého možno vysušiť vnútorné priestory tehlových a kamenných domov tak, aby boli bez problémov obytné. Tento systém je možné využiť aj pri sanáciách pivníc, suterénov a iných podzemných murovaných priestorov.
 12. Aplikácia je úplne bez zápachu.

Časté otázky

áno – všetko podstatné Vám vysvetlíme a poradíme. 

Aplikácia je nenáročná a jednoduchá.

Vŕtačku, vrták potrebnej dĺžky o priemere 24 mm, mrazničku a gumené rukavice. 

Celý popis nájdete v časti – NÁVOD NA POUŽITIE

Dĺžka ošetrovanej steny a hrúbka muriva.

S klesajúcou teplotou sa predlžuje čas difúzie Freeztequ do muriva a tým aj čas realizácie. 

Následne je možné nanášať sanačné omietky pri teplotách vyšších ako +5 °C.

 

Systém FREEZTEQ vie znížit vlhkosť muriva pod 5% s účinnosťou do 30 rokov.

Nie – ošetrovaná konštrukcia musí byť staršia ako 7 rokov.

Freezteq je vhodný na odvlhčovanie všetkých druhov muriva, vrátane zmiešaného, kamenného i múrov s drťovou výplňou. Freezteq možno použiť na stenách akýchkoľvek hrúbok.

Nie – vrt musí byť kratší ako hrúbka konštrukcie o cca 30 mm. (Pri hrúbke muriva 40 cm sa vŕta iba do 37 cm hrúbky steny)

Osová vzdialenosť od stredu vrtu k stredu dalšieho vrtu je 11 cm – Celý popis nájdete v časti – NÁVOD NA POUŽITIE

Áno – aplikáciou FREEZTEQU nedochádza k narušeniu statiky budovy, oproti iným druhom izolácie ako je podrezávanie alebo injektáž, kde pri aplikacii dochádza k narušeniu statiky budovy – domu.

 

 

Do každého otvoru sa musia postupne vložiť tri až štyri dávky materiálu Freezteq. Tri dávky odporúčame tam, kde vlhkosť stúpa max. do výšky 0,5 m. Ak vlhkosť stúpa vyššie alebo ak je múr viditeľne mokrý, je potrebné aplikovať 4 dávky. Každý otvor je potrebné úplne vyplniť, to znamená že do otvoru dlhého napr. 35 cm je potrebné vložiť 1¾ tyčinky. Tyčinku Freezteq je možné zalomiť a zvyšok vložiť do ďalšieho otvoru, nevzniká teda žiadny odpad. Tyčinky sa aplikujú nasledujúcim postupom: a. Odrezať koniec plastového obalu mrazených tyčiniek Freezteq pomocou rezáku. Odporúčame obal taktiež pozdĺžne narezať. b. s nasadeným si gumových rukavíc vybrať zmrazenú tyčinku a vsunúť ju do predvŕtaného otvoru. Casovy intreval medzi aplikaciou tyciniek by mal byt min. 8 hod. až 24 hod. Cely popis nájdete v časti – NÁVOD NA POUŽITIE

Otvory možno po aplikácii buď nechať otvorené, alebo je možné ich vyplniť. Pre vyplnenie možno použiť maltu, ktorá nesmie obsahovať vápno, je teda potrebné použiť maltu na báze cementu. Je tiež možné použiť napríklad montážnu penu. Otvor možno buď vyplniť celý, alebo je možné len vytvoriť napr. 5 cm upchávku. Celý popis nájdete v časti – NÁVOD NA POUŽITIE

Do 5 pracovných dní.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +421 905 997 747

ALMAVE, s.r.o.

Teplická 4, 058 01  Poprad

tel .: (+421) 905 997 747

mail: info@almave.sk

IČO: 50887904

DIČ: SK2120511217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  Vložka číslo:  34597/P

O nás