TESTY A CERTIFIKÁCIA

Vyhlásenie o parametroch

Dovozca materiálu vydal pre materiál Freezteq Prehlásenie o zhode č. 01/2017.

Skúšky zmeny nasiakavosti – ČVUT, Protokol č. – 123240/2000, 123065/2001
Akreditované skúšobné laboratórium ČVUT v Prahe – Stavebnej fakulty skúšalo vplyv materiálu Freezteq na nasiakavosť rôznych stavebných materiálov. Skúšky boli vykonané na rôznych druhoch tehál, kameňov a malty.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +421 905 810 777

ALMAVE, s.r.o.

Kuzmányho 5000/1, 058 01  Poprad 

tel .: (+421) 905 810 777

mail: info@almave.sk

IČO: 50887904

DIČ: SK2120511217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  Vložka číslo:  34597/P

O nás