Vŕtanie

Otvory s priemerom 24 mm sa vyvŕtajú horizontálne v odstupoch po 110 mm, zvyčajne v maltovom lôžku pozdĺž zvolenej vrstvy, až do hĺbky siahajúcej 50 mm od rubovej strany steny. Otvory sa potom vyplnia tyčinkami Freezteq. Vnútorné (interiérové) steny sa ošetrujú z jednej alebo druhej strany, vonkajšie steny spravidla zvonku.

Výška aplikácie

Mrazené tyčinky Freezteq sa aplikujú do predvŕtaných otvorov v stene. Otvory sa vŕtajú iba z jednej strany múru a vŕtajú sa vodorovne. Vŕtanie je tak jednoduchšie a nezaťažuje prevádzku v priestore na druhej strane múru. Ak sa obvodové múry ošetrujú z vnútornej strany, nedochádza k poškodeniu fasády. K aplikácii je teda potrebné iba vŕtačka na vyvŕtanie otvorov s priemerom 24 mm a mraznička na zmrazenie tyčiniek Freeztequ.

Vertikálne línie vrtov

Vŕtať otvory možno aj vo vertikálnej línii. Toto je nevyhnutné, ak je potrebné prepojiť rôzne úrovne vrtov. Odporúčame tiež zhotoviť niekoľko vrtov nad sebou okolo zárubní alebo okien.

Pre vertikálnu líniu vrtov platia rovnaké pravidlá ako pre horizontálne, tj. dôležitá je osová vzdialenosť vrtov 110 mm.

Aplikácia Freeztequ

1.

Materiál Freezteq je potrebné pred aplikáciou zmraziť. Odporúčame vložiť do mrazničky celú krabicu a nevyberať z nej jednotlivé tyčinky. Dĺžka mrazenia sa líši podľa výkonu mrazničky a množstva tyčiniek, je potrebné počítať s jedným až niekoľkými dňami. Tyčinky odporúčame mraziť pri teplote - 16 ºC a nižšie.

2.

Do každého otvoru sa musia postupne vložiť tri až štyri dávky materiálu Freezteq. Tri dávky odporúčame tam, kde vlhkosť stúpa max. do výšky 0,5 m. Ak vlhkosť stúpa vyššie alebo ak je múr viditeľne mokrý, je potrebné aplikovať 4 dávky. Každý otvor je potrebné úplne vyplniť, to znamená že do otvoru dlhého napr. 35 cm je potrebné vložiť 1¾ tyčinky. Tyčinku Freezteq je možné zalomiť a zvyšok vložiť do ďalšieho otvoru, nevzniká teda žiadny odpad. Tyčinky sa aplikujú nasledujúcim postupom: a. Odrezať koniec plastového obalu mrazených tyčiniek Freezteq pomocou rezáku. Odporúčame obal taktiež pozdĺžne narezať. b. s nasadeným si gumových rukavíc vybrať zmrazenú tyčinku a vsunúť ju do predvŕtaného otvoru.

3.

V kamenných stenách z tvrdého kameňa sa čiara aplikácie Freeztequ volí tak, aby bolo možné vrty čo najľahšie vykonať. Vŕta sa pokiaľ možno do spojovacieho materiálu z oboch strán steny tak, aby medzi vrtmi nebola väčšia medzera než 110 mm. Vrty sa musia vo vnútri steny krížiť alebo presahovať. Aj tu je vhodné viesť vrty pokiaľ možno vodorovne (sklon max. 15%).

4.

V kamenných stenách z mäkkého kameňa, napr. slieňovca či pieskovca, možno prevŕtať a voliť rovnú líniu vrtu. Freezteq je vysoko účinný aj na tieto kamene.

5.

V kamenných stenách s dutinou vyplnenou drťou sa vŕtajú otvory s priemerom 24 mm z oboch strán tak, aby sa v drťové výplne prekrývali. Steny sa nevŕtajú do rovnakej hĺbky ako normálne, ale len toľko, aby sa vŕtané diery prekrývali asi o 50 mm. Do týchto otvorov sa potom dávkuje štyrikrát požadovaný počet tyčiniek.

6.

V prípade, ak je múr veľmi mokrý, môže sa stať, že z otvoru začne vytekať rozmrazená tekutina. Ide spravidla o niekoľko kvapiek. Pre tento prípad je dobré mať pripravené trochu vhodného tmelu, napr. tehliarskej hliny. Tmelom je potrebné vytvoriť malú hrádzu, vo výške niekoľkých milimetrov, aby sa zabránilo vytekaniu tekutiny.

1. Betonová podlaha NA úrovni okolITÉHO terénu

2. Drevená podlaha na škvárovom podsype

3. Betónová podlaha pod úrovňou terénu

4. Zavesená drevená podlaha

Upozornenie: Injektážna hmota Freezteq DPC je silne alkalická, preto je nutné pri manipulácii s tyčinkami používať najmä ochranné gumové rukavice. Iné riziká z rozliatia do okolitého prostredia alebo fyzického kontaktu s pokožkou pracovníka sú znížené na minimum, pretože aktívny roztok je v čase aplikácie do otvorov v murive v zmrazenom stave. V prípade, že dôjde k rozliatiu kvapaliny v čase, keď nie je zmrznutá, je potrebné pri čistení postupovať v súlade s informáciami obsiahnutými v Bezpečnostnom liste výrobku. Predovšetkým je potrebné používať vhodné ochranné prostriedky, tj. gumenné rukavice a okuliare.

Vyplnenie otvorov po aplikácii Freeztequ

Otvory možno po aplikácii buď nechať otvorené, alebo je možné ich vyplniť. Pre vyplnenie možno použiť maltu, ktorá nesmie obsahovať vápno, je teda potrebné použiť maltu na báze cementu. Je tiež možné použiť napríklad montážnu penu. Otvor možno buď vyplniť celý, alebo je možné len vytvoriť napr. 5 cm upchávku.

Omietky

Aplikácia Freeztequ je spravidla súčasťou väčšieho sanačného zásahu. Najmä ak boli omietky nad líniou vrtu dlhodobo vystavené pôsobeniu vody a solí.  Po vyschnutí stratia súdržnosť a je potrebné ich vymeniť.Zároveň je potrebné ošetriť múr medzi podlahou a línií vrtu. V prípade miestností na teréne sa jedná o tenký pruh omietky, v prípade pivníc je potrebné ošetriť celú výšku stien až po terén.Podrobné informácie o omietkach a systémoch, ktoré odporúčame, aby bola realizácia sanácie úspešná ako celok, nájdete v časti Omietky.

 

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +421 905 810 777

ALMAVE, s.r.o.

Kuzmányho 5000/1, 058 01  Poprad

tel .: (+421) 905 810 777

mail: info@almave.sk

IČO: 50887904

DIČ: SK2120511217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  Vložka číslo:  34597/P

O nás