Spoločnosť Almave s.r.o. je oficiálnym distribútorom materiálu Freezteq na Slovenský trh. Tento materiál ponúka zaujímavé riešenie problémov so vzlínajúcou vlhkosťou. Je alternatívou podrezania muriva alebo injektáže. Freezteq je možné použiť pre sanácie tehlových a kamenných múrov ľubovoľnej hrúbky. Pri aplikovaní Freeztequ sa vrty do muriva vykonávajú vodorovne, najlepšie v škáre medzi tehlami, preto aplikácia Freezteq predstavuje výrazne nižšie statické zaťaženie pre konštrukciu než podrezanie. Zároveň vodorovné vŕtanie je výrazne jednoduchšie ako šikmé vŕtania pri injektáži.

Freezteq prešiel viacerými akreditovanými skúškami na stavebnej fakulte ČVUT v Prahe a preukázal vysokú účinnosť na rôzne typy tehál, mált, slieňovec a pieskovec. Podľa výsledkov skúšok Freezteq znižuje nasiakavosť jednotlivých materiálov pod 5% v porovnaní s neošetrenými vzorkami. Protokoly testov sú k nahliadnutiu v sekcii Testy.

Naša spoločnosť ponúka Freezteq voľne na predaj, teda každý si môže vykonať aplikáciu sám. Spoločnosť Almave, s.r.o. poskytuje plnú podporu tak, aby bol zákazník schopný Freezteq správne aplikovať. Podpora sa vzťahuje tak na prípravu projektu, aj na samotnú aplikáciu.

Zároveň ponúkame aplikáciu prostredníctvom našich zaškolených aplikátorov. V tomto prípade poskytujeme na aplikáciu záruku v trvaní 20 rokov. Od roku 1965 bol Freezteq úspešne použitý na stovkách objektov, vrátane priemyselných stavieb, bytových domoch, rodinných domov, historických objektoch, sakrálnych stávbách a iných objektoch. Aj na aplikáciách vykonaných na začiatku 90. rokov  na území Česka a Slovenska stále spoľahlivo chráni proti vzlínajúcej vlhkosti. Tým sa Freezteq líši od kópií, ktoré sú v súčasnej dobe ponúkané na slovenskom trhu za podobnú cenu, avšak bez porovnateľných skúseností a záruk.

Kombináciou Freeztequ, materiálov Xypex a špeciálnych vodeodolných mált Betosan je možné riešiť sanácie suterénnych a pivničných priestorov, kde situácia neumožňuje zastaviť vlhkosť z vonkajšej strany objektu. Týmto spôsobom je možné sanovať mokré pivničné priestory tak, aby ich bolo možné bez problémov využívať ako kancelárske alebo obytné priestory. Viac informácií nájdete v sekcii Sanácia pivničných priestorov.

 

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +421 905 997 747

ALMAVE, s.r.o.

Teplická 4, 058 01  Poprad

tel .: +421 905 997 747

mail: info@almave.sk

IČO: 50887904

DIČ: SK2120511217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  Vložka číslo:  34597/P

O nás