Odporúčania pre obnovenie omietok stien

Nad úrovňou izolácie Freezteq

Na miesta nad úrovňou izolácie Freezteq, ktorá bola zbavená pôvodných omietok zasiahnutých vlhkosťou a prípadnú degradáciou vodou rozpustných solí sa odporúča naniesť kvalitnú sanačnú omietku, ktorá umožní odvetrávať zvyškovú vlhkosť v stene a zároveň plnohodnotne využívať obytné priestory. Sanačné omietky možno aplikovať aj bezprostredne po ukončení injektáže. Povrch omietky možno interiérovo upraviť pomocou priedušného štuku, ktorý je súčasťou sanačného systému. Povrch malty možno natrieť farbou, musí byť ale zvolená vhodná paropriepustná farba.

Izolácia Freezteq je kompatibilná so všetkými typmi sanačných omietok. Spoločnosť Almave, s.r.o. ponúka a dodáva omietkový sanačný systém Sanofix. Jedná sa o vysoko kvalitný systém sanačných omietok, ktoré zaručia dlhodobú funkčnosť za veľmi priaznivú cenu.

V prípade aplikácie tradičných omietok sa odporúča ich realizácia až po 3 až 5 dňoch po ukončení poslednej etapy injektáže, podľa klimatických podmienok a miesta sanačného zásahu. Ak nie sú zaručené podmienky pre dobré vyschnutie injektážnej clony, je nutné vyčkať s nanesením týchto omietok minimálne 10 dní. V prípade aplikácie týchto omietok je potrebné počítať s tým, že príliš veľké množstvo zvyškovej vlhkosti v murive, môže tieto omietky poškodiť.

Pod úrovňou izolácie Freezteq

Vlhkosť v stene pod úrovňou izolácie Freezteq bude mať zvýšenú tendenciu prenikať do vnútorného priestoru. Ide buď o priestor medzi podlahou, v prípade línie vrtu nad podlahou, alebo o pivničné priestory pod úrovňou terénu. Tento efekt sa netýka iba Freeztequ, je to všeobecný jav po vytvorení akejkoľvek vodorovnej izolácie. Spoločnosť Almave, s.r.o ponúka špeciálne omietky, ktoré sú úplne a trvalo nepriestupné pre tlakovú vodu. Túto omietku je potrebné naniesť na steny pod úrovňou vrtu, aby sa vlhkosť nemohla dostávať do vnútorných priestorov.

Na omietku je možné naniesť priedušný štuk a maľbu, vzhľad steny je potom vhodný aj pre obytné priestory, kancelárie a pod.

Pozn.: zásadne neodporúčame používať paropriepustné sanačné omietky na miesta pod úrovňou vodorovnej izolácie, tj. Na miesta s trvalým prítokom vody. Voda z konštrukcie za sebou zanecháva soli, ktoré postupne zanášajú pórovitý systém omietok a omietky postupne strácajú schopnosť odvetrávať vlhkosť a je potrebné ich po čase vymeniť.

Viac informácií nájdete v sekcii Sanácia pivničných priestorov.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +421 905 997 747

ALMAVE, s.r.o.

Teplická 4, 058 01  Poprad

tel .: +421 905 997 747

mail: info@almave.sk

IČO: 50887904

DIČ: SK2120511217

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  Vložka číslo:  34597/P

O nás